(kontumtv.vn) – Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ  thoát nghèo bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *