(kontumtv.vn) – Huyện Kon Rẫy đã chú trọng lồng ghép triển khai các mô hình đầu tư, hỗ trợ để người nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *