(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy đầu tư xây dựng các mô hình, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm giúp người nghèo tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *