(kontumtv.vn) – Hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách đối với người nghèo ở huyện Tu Mơ Rông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *