(kontumtv.vn) – Thực hiện đề án hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền đã giúp người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *