(kontumtv.vn) – Công tác chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em khuyết tật luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum quan tâm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *