Việc chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân đã góp phần rất lớn trong việc cải thiện điều kiện sống cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *