(kontumtv.vn) – Các ngành, các cấp đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *