(kontumtv.vn) – Người dân đồng thuận nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *