(kontumtv.vn) – Những chuyển biến tích cực ở Đảng bộ huyện Đăk Tô sau 02 năm thực hiện NQTW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *