(kontumtv.vn) – Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đi vào thực tiễn cuộc sống tại xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *