(kontumtv.vn) – Những chuyển biến tích cực ở huyện Ngọc Hồi sau 18 năm thực hiện NQTW 2 (khóa VIII) về giáo dục và đào tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *