(kontumtv.vn) – Nhiều địa phương thực hiện đạt kết quả Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục học sinh người dân tộc thiểu số. Đơn cử như huyện Đăk Glei và Kon Rẫy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *