(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn ở địa bàn huyện Kon Plông đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *