(kontumtv.vn) – Việc luân chuyển cán bộ ở huyện Đăk Glei đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được phân công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *