(kontumtv.vn) – Một số kết quả đạt được hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Kon Tum (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn tại huyện Tu Mơ Rông.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *