(kontumtv.vn) – Ghi nhận những chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng học tập của học sinh người dân tộc thiểu số tại 02 huyện Đăk Glei và Kon Rẫy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *