Huyện Đăk Glei tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao đời sống người dân. Trong đó, địa phương xác định chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi là giải pháp đột phá…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *