(kontumtv.vn) – Một số kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết 46 về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *