(kontumtv.vn) – Phát triển vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông gắn với Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *