(kontumtv.vn) – Kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở huyện Đăk Glei

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *