(kontumtv.vn) – Một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 15 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, trong đó có đề cập đến việc tổ chức thực hiện tốt Luật Người khuyết tật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *