(kontumtv.vn) – Cán bộ, nhân dân xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei nỗ lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *