(kontumtv.vn) – Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Ia Lân đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, cùng nhau thực hiện có hiệu quả chủ trương giữ vững an ninh chính trị và xây dựng phát triển vùng biên giới vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *