dha

(kontumtv.vn) – Thực hiện Kết luận số 329 ngày 02/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng ở những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên, tổ chức Đảng, từ năm 2012 đến nay, huyện Đăk Hà đã kết nạp mới 533 đảng viên, trong đó có 166 đảng viên là người dân tộc thiểu số, mở 17 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; chia tách, thành lập mới 09 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; xây dựng 09 thôn có tổ chức Đảng. Đến nay, 100% thôn, làng ở huyện Đăk Hà có đảng viên và thành lập tổ chức Đảng.

Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện điều chuyển 110 đảng viên về 58 đơn vị cơ sở để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, phát triển đảng viên ở những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên. Theo đánh giá, hầu hết đảng viên mới đều phát huy tốt nhiệm vụ được giao và được quần chúng nhân dân tín nhiệm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên, phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

CTV Quang Mạnh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *