(kontumtv.vn) – Năm nay, tỉnh Kon Tum phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.979 tỷ đồng. 2 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn ước đạt 389 tỷ đồng – bằng 21% dự toán cả năm. Trong đó, thu cân đối ngân sách tại địa bàn ước đạt 376 tỷ đồng – bằng 22 % dự toán, thu quản lý qua ngân sách ước đạt 12,6 tỷ đồng – bằng gần 10 % dự toán. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các biện pháp khai thác các nguồn thu mới, tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý thu thuế, chống thất thu thuế, tập trung thu hồi tiền nợ đọng thuế…, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách đã được Hội đồng nhân dân các cấp giao.

 

                                                                                  Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *