Hộ nghèo
Hộ nghèo vay vốn phát triển cây công  nghiệp

(kontumtv.vn) – Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei đã giải ngân cho hơn 1.500 lượt hộ vay với hơn 38 tỷ đồng. Trong đó cho vay hộ nghèo 429 hộ, với số tiền 13 tỷ đồng; cận nghèo hơn 300 hộ, với số tiền hơn 10 tỷ đồng; cho vay học sinh sinh viên 12 hộ, với số tiền trên 160 triệu đồng; cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường gần 400 hộ, với số tiền hơn 4 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm trên 40 hộ với số tiền 820 triệu; sản xuất kinh doanh 316 hộ với số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, đánh giá, nhìn chung nguồn vốn đã được các hộ sử dụng đúng mục đích, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *