(kontumtv.vn) – 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 81 tổ hợp tác được thành lập mới, nâng tổng số lên 178 tổ hợp tác, giải quyết việc làm cho  gần 1.900 thành viên. Đã có 103 tổ hợp tác đăng kí hoạt động theo Nghị định 151 của Chính phủ  về tổ chức và hoạt động tổ hợp tác – tăng 12 THT so với cuối năm 2017.

 81 TO HOP TAC VA 9 HOP TAC XA DUOC THANH LAP MOI
 

          Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, 9 hợp tác xã đã được thành lập mới, đưa tổng số lên 94  hợp tác xã. Theo đó, có 8.900 thành viên và người lao động được giải quyết việc làm thường xuyên.

         Bên cạnh các tổ hợp tác và HTX được thành lập mới, toàn tỉnh cũng có 70 tổ hợp tác, 2 HTX giải thể và 6 hợp tác xã ngừng hoạt động.

                                                                                      Hiển- Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *