(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Kon Tum Lại Xuân Lâm đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan và các huyện, thành phố nhằm đánh giá kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Triển khai chương trình
Triển khai Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Kon Tum 6 tháng cuối năm 2015

Từ sự quan tâm, phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều mô hình có liên quan đến bảo vệ trẻ em được xây dựng và duy trì ngày càng có chất lượng, hiệu quả. Toàn tỉnh có 44 xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em, 38 xã có hệ thống bảo vệ trẻ em và phòng ngừa trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng, 3 điểm tham vấn bảo vệ trẻ em ở cộng đồng. Nhận thức của gia đình, cộng đồng và xã hội về bảo vệ trẻ em từng bước được nâng lên.

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2015, tỉnh Kon Tum đã tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 980 triệu đồng; cấp học bổng cho học sinh nghèo số tiền trên 160 triệu đồng; hỗ trợ phẫu thuật mắt, môi, tim và các di tật khác số tiền hơn 540 triệu đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2015, tỉnh Kon Tum sẽ tập trung các giải pháp nhằm huy động, lồng ghép các nguồn lực để nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc trẻ em về y tế, giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí; đảm bảo các nhu cầu, quyền cơ bản của mọi trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; kịp thời đấu tranh, ngăn ngừa và đẩy lùi các nguy cơ tổn hại trẻ em.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *