(kontumtv.vn) – Những năm qua, việc tập trung thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình giảm nghèo đã tạo điều kiện để người nghèo  tỉnh Kon Tum tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, đời sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt. Đây là nhận định của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh tại buổi làm việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh về thông qua “Đề án nâng cao chất lượng và đẩy mạnh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015”.

Hội nghị đánh giá kết quả giảm nghèo tỉnh Kon Tum
Hội nghị đánh giá kết quả giảm nghèo tỉnh Kon Tum

Thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng và đẩy mạnh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015”, trong những năm qua, các huyện nghèo, xã nghèo trong tỉnh đã được hỗ trợ ổn định sản xuất và đời sống, kết cấu hạ tầng ngày càng được quan tâm đầu tư. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, giải pháp cụ thể, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao trong công tác giảm nghèo. Nhờ đó, từ năm 2012 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hơn 4%/năm, đạt hơn 100% so với kế hoạch Đề án đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2012 là gần 28%, đến cuối năm 2014 giảm còn dưới 16%. Đáng ghi nhận là có 29/51 xã đặc biệt khó khăn  tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8-10%/năm. Riêng hai huyện 30a Kon Plông và Tu Mơ Rông  tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 10% /năm.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn hai chỉ tiêu không đạt so với mục tiêu Đề án đề ra, đó là chỉ tiêu giảm hộ nghèo bình quân 10%/năm ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn và chỉ tiêu dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình, chính sách, dự án do đơn vị chủ trì thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa, tập trung thực hiện các giải pháp trong các tháng còn lại của năm với quyết  tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 12.700 hộ theo như mục tiêu Đề án đề ra.

                                                              Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *