(kontumtv.vn) – Ngày 22/4, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn còn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Xuân Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn và  lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong những năm qua. Trọng tâm là việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kết quả thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác dân vận trong tình hình mới”; công tác cán bộ, cán bộ DTTS làm công tác trên các lĩnh vực, công tác dận vận, mặt trận  và các đoàn thể; kết quả thực hiện các chương trình, chính sách  dân tộc  giai đoạn 2011-2015; kết quả thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về  Đại hội Đảng bộ  các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XII của Đảng.

Ban Dân vận Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum
Ban Dân vận Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

Tỉnh đã báo cáo những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí vốn và  có văn bản hướng dẫn cụ thể để địa phương triển khai có hiệu quả hơn các chương trình, chính sách hỗ trợ của Chính phủ  cho ĐBDTTS như: Chương trình 135; chính sách hỗ trợ  đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ ĐBDTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ định canh định cư cho ĐBDTTS đến năm 2015; chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ  DTTS đặc biệt khó khăn; chính sách  đối với người có uy tín trong ĐBDTTS.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng đánh giá cao những kết quả tỉnh Kon Tum đạt được trong công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Nhất là đã kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho ĐBDTTS trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo và  định canh, định cư, sản xuất. Qua đó góp phần nâng cao đời sống cho ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh. Đồng thời biểu dương những nỗ lực của Tỉnh Kon Tum đã đạt được trong công tác giảm nghèo; giải quyết vấn đề tà đạo; bố trí cán bộ là người đồng bào DTTS công tác ở các cấp ngành, đơn vị; chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, rút ra được những hạn chế trong tổ chức đại hội đảng điểm cấp cơ sở của tỉnh, đặc biệt là ở mô hình đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư.

 Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu, phát huy những kết quả đã đạt được, tỉnh  Kon Tum cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp công tác dân vận trong thời kỳ mới; xác định giảm nghèo trong vùng ĐBDTTS là mục tiêu chính trong xây dựng nông thôn mới; cần rà soát lại và bổ sung thành phần, cơ cấu đối với Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc; cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa cán bộ DTTS với cán bộ dân tộc đa số ở từng đơn vị, cơ quan và từng cấp.

 Những ý kiến tỉnh Kon Tum kiến nghị được đoàn công tác tổng hợp để báo cáo lên Trung ương xem xét.

                                                                    Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *