Ký kết chương trình phối hợp về công tác y tế
Ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận và y tế

(kontumtv.vn) – Theo nội dung kí kết, hai đơn vị phối hợp thông tin, tuyên truyền, triển khai tích cực Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự đổi mới của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chương trình phối hợp số 74 giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Y tế; phối hợp tốt trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về định hướng chủ trương, chính sách liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân vận liên quan đến lĩnh vực y tế tại địa phương. Hai bên thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin dư luận xã hội về ngành Y tế, nhằm góp phần định hướng dư luận đối với sự nghiệp y tế, đồng thời nâng cao  tinh thần phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, y sỹ, bác sỹ.

Hai bên thống nhất thường xuyên phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với phòng, ban, đơn vị trực thuộc ngành Y tế và việc công khai các thủ tục hành chính khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh; định kì sơ kết, tổng kết kịp thời rút kinh nghiệm để công tác phối hợp phát huy hiệu quả.

                                                Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *