(kontumtv.vn) – Ban Thường vụ Tnh uỷ Kon Tum đã làm việc với Thường vụ Đảng ủy Quân sự tnhvề kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Dảng bộ quân sự tỉnh lần thứ V (Nhiệm kỳ 2010 – 2015). Ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đào Xuân Quí – Phó Bí thư Tỉnh ủy, các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Nội chính Tinh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ban
Tỉnh ủy Kon Tum làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh

Trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 28 cùa Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc diễn tập khu vực phòng thủ, vận hành cơ chế, diễn tập chiến đấu trị an bảo đảm an toàn, đạt kết quả khá tốt. Làm tốt công tác hậu phương quân đội, công tác quy tập mộ liệt sĩ. Tập trung lãnh đạo, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang tỉnh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh và đi vào nề nếp. Đã triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, nhất là phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ.

Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Hà Ban yêu cầu Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ Quân sự tỉnh đã đề ra, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tăng cường các giải pháp xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của cấp ủy các cấp về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham mưu chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, đủ khả năng xử lý các tình huông phức tạp về quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Nghị định 77 của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Triển khai có hiệu quả kế hoạch “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” theo chủ trương của Quân khu 5 và “Đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn” theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.                                                                                                                                                             

                                                                                                  CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *