(kontumtv.vn) – Chiều ngày 4 tháng 12, đồng chí Đào Xuân Quí – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy  Kon Rẫy về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nửa nhiệm kỳ khóa XVII giai đoạn 2010 – 2015. Cùng tham dự có đồng chí Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hùng  – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy, các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách huyện, thành phố và  các sở, ngành liên quan.

bantv.kr

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Sau nửa nhiệm kỳ, Huyện ủy Kon Rẫy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản các chương trình, nội dung chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 15%; giá trị sản xuất đạt gần 470 tỷ đồng, vượt gần 24% so Nghị quyết đề ra. Đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người gần 19 triệu đồng/năm, vượt 22% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 29 %. Công tác củng cố, xây dựng trung tâm chính trị mới tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, đội ngũ cán bộ được kiện toàn…

          Bên cạnh chuyển biến tích cực về kinh tế, xã hội tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy cũng nhìn nhận, nêu rõ một số hạn chế nửa đầu nhiệm kỳ, cụ thể là: lĩnh vực kinh tế chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản còn hạn chế; thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực chưa đạt hiệu quả cao; việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống nhân dân chưa nhiều. Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội, tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo còn cao; học sinh dân tộc thiểu số bỏ học vẫn xảy ra ở vùng sâu, vùng xa; cơ sở trang thiết bị và đội ngũ y, bác sỹ phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân chưa mang lại hiệu quả cao; một số cấp ủy Đảng chưa kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở nội dung báo cáo tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sở, ngành liên quan đã đóng góp ý kiến để Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Quí, Phó bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy thời gian qua và chỉ đạo tập thể huyện  tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác xóa đói, giảm nghèo; củng cố mạng lưới y tế cơ sở; thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị 03 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tập trung mọi nguồn lực để xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị khóa X.

                                                                Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *