(kontumtv.vn) – BTV Huyện ủy  Ngọc Hồi cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ huyện đã đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt thành tích cao nhất, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh. Đây là ý kiến kết luận của BTV Tỉnh ủy tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Ngọc Hồi ngày 12/8, dưới sự chủ trì của ông Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đào Xuân Quý – Phó Bí thư Tỉnh  ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi

Từ đầu nhiệm kỳ 2010 -2015 đến nay, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và  nỗ lực, quyết tâm cao, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp huyện Ngọc Hồi đã quán triệt, triển khai  thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ huyện lần thứ V đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất tăng từ trên 500 tỷ đồng năm 2010 lên gần 3.000 tỷ đồng năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2013,  thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng hơn 35%, tăng hơn 8% so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ gần 12 triệu đồng lên 22 triệu đồng/người/năm vào năm 2013. Cơ sở vật chất trường lớp được nâng cấp và từng bước kiên cố hóa. Chất lượng dạy và học  có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, so với năm 2010 đã giảm gần 50%, hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn dưới 15%. Bên cạnh đó, việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nâng cao tiềm lực trong khu vực phòng thủ được triển khai  thực hiện  hiệu quả. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực. Nghị quyết Trung ương 4 được triển khai nghiêm túc. Sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình, BTV Huyện ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Công tác tạo nguồn đảng viên được quan tâm. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã kết nạp được hơn 370 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ huyện, Ngọc Hồi còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Kinh tế phát triển chưa xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, nông nghiệp chưa  được phát huy hết lợi thế và gắn với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ, nguy cơ tái nghèo còn cao, tội phạm ma túy,  trộm cắp gia tăng…Tại buổi làm việc, BTV Huyện ủy Ngọc Hồi kiến nghị BTV Tỉnh ủy chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư thực hiện Đề án xây dựng, thành lập thị xã Ngọc Hồi vào cuối năm 2015.

Qua thảo luận, BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh  đã  có nhiều ý kiến đóng góp giúp huyện Ngọc Hồi khắc phục những hạn chế, nhằm  thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ huyện đề ra, trọng tâm là vận dụng các nguồn vốn đề đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo đến năm 2015 huyện Ngọc Hồi đạt được các tiêu chí của thị xã.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, kết luận buổi làm việc, ông Đào Xuân Quý chỉ đạo: Trong thời gian tới, BTV Huyện ủy Ngọc Hồi cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ huyện đã đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt thành tích cao nhất, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy nêu ra các nhiệm vụ cụ thể mà BTV Huyện ủy Ngọc Hồi cần tập trung thực hiện trong thời gian tới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Ngọc Hồi cần chú trọng công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho các lực lượng vũ trang và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phân tích, đánh giá tình hình, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm trong thanh thiếu niên, tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh nông thôn.

                                                                                 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *