(kontumtv.vn) – Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thành phố.

Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Đảng
Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng  đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông. Đây là tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, ngành công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt nhiệm vụ củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

Tại tỉnh Kon Tum, Ngay từ khi thành lập vào năm 1930, Chi bộ Bộ binh đầu tiên tại Nhà ngục Kon Tum đã chú trọng đến công tác xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, thành lập chi bộ, tổ chức Đảng; thành lập các tổ chức đoàn thể thành hệ thống xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng tỉnh Kon Tum, giải phóng đất nước.

Từ khi thành lập lại tỉnh Kon Tum đến nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy về xây dựng, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; đã tham mưu  tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Với thành tích đạt được, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Lao động Nhất, Nhì, Ba; ba lần được nhận cờ thi đua của Ban Tổ chức Trung ương và nhiều bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi biểu dương ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều đóng góp cho Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua; đề nghị Ban Tổ chức sớm tham mưu cho Tỉnh ủy về phân công nhiệm vụ cho các Tỉnh ủy viên sau đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng thời triển khai các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh: “Tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy làm tốt công tác đánh giá cán bộ; kịp thời rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ cấp cơ sở; xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ theo hướng mở rộng, công khai, dân chủ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ. Quá trình tham mưu cần đổi mới tư duy, cách làm và có tầm nhìn xa trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có đủ trình độ lý luận, có khả năng đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị”.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tổ chức Xây dựng Đảng cho 19 cán bộ có nhiều đóng góp và thành tích cho ngành Tổ chức Đảng trong thời gian qua.

                                                Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *