(kontumtv.vn) – Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Kon Tum đã làm việc với UBND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2014. Bà Lê thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã làm việc với đoàn.

Từ ngày 03/9 đến 22/9/2014, đoàn giám sát của Ban Văn hoá-Xã hội đã tiến hành giám sát tại một số địa phương và Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2014. Kết quả giám sát cho thấy: Qua quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT được triển khai tương đối kịp thời; người dân đã ý thức hơn trong việc tham gia BHYT, đối tượng tham gia BHYT bắt buộc ngày càng tăng; số lượt người đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh tăng cao qua các năm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đội ngũ cán bộ y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh BHYT được tăng cường, chất lượng của các dịch vụ y tế dần được cải thiện, quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được bảo đảm.

Tuy nhiên, tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2014 vẫn còn những hạn chế. Từ năm 2012 đến nay một số nhóm đối tượng tham gia BHYT tăng rất chậm; vẫn còn tình trạng trùng thẻ, sai thông tin trên thẻ và việc cấp thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi mới sinh chưa kịp thời; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, nhất là dịch vụ kỹ thuật cao, gây ra tình trạng vượt tuyến, quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh; các ngành có liên quan chưa chú trọng công tác kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp, trường học tham gia BHYT cho người lao động và học sinh, sinh viên…

Trên cơ sở đó, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cân đối ngân sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ cận nghèo, hộ DTTS có mức sống trung bình mua BHYT; chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, lập danh sách và cấp thẻ cho các đối tượng nhằm khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ, sai thông tin trên thẻ. Có giải pháp nâng cấp và mở rộng quy mô các bệnh viện tuyến tỉnh, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị để nâng chất lượng khám chữa bệnh BHYT.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Lê Thị Kim Đơn ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh. Đồng thời đề xuất, Ban có kiến nghị với Trung Ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để  địa phương chủ động trong việc triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

                                                                      Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *