(kontumtv.vn) – Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

BAN VI SU TIEN BO PHU NU TINH TO CHUC HOI NGHI DANH GIA HOAT DONG 6 THANG DAU NAM 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác quy hoạch cán bộ nữ các cấp của tỉnh có bước chuyển biến cả về chất lượng, số lượng. Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng đạt hơn 23%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đạt 35% trở lên; UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm 48/113; có 64/ 117 cơ quan có nữ lãnh đạo từ cấp phó trở lên.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về bình đẳng giới đã được nâng lên rõ rệt. Đa số nữ cán bộ, công chức, viên chức và phụ nữ trong các gia đình đã ý thức được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, biết đấu tranh chống lại những quan niệm lạc hậu, coi thường phụ nữ.

Trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, gia đình, phụ nữ ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò của mình, tự vươn lên để khẳng định năng lực, trình độ của bản thân, tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực giới, bạo lực gia đình vẫn xảy ra, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh còn xảy ra tại một số xã có đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý kiến, thảo luận nhằm thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong 6 tháng cuối năm 2018.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *