(kontumtv.vn) –  Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Kon Tum đã làm việc với UBND Huyện Ngọc Hồi về tình hình triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011-2015.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Kon Tum làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Kon Tum làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi

Làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã kiểm tra  các nội dung trọng tâm: Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới; kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới; các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đánh giá cao những kết quả huyện Ngọc Hồi đã đạt được trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các  mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.  Huyện đã  triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ. Đáng ghi nhận là đã  thực hiện đạt và vượt 18/22 chỉ tiêu đề ra, trong đó có chỉ tiêu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp huyện, xã. Kết quả đạt được đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa của các tầng lớp phụ nữ ở địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để  phụ nữ phát huy được vai trò, vị trí và năng lực của mình trong tất cả các hoạt động đời sống xã hội . ..

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh yêu cầu trong thời gia tới, huyện Ngọc Hồi tập trung triển khai các thông báo, quyết định, chương trình hành động của Trung ương thuộc lĩnh vực bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong giai đoạn mới.

                                                                   Thanh Tùng – Công Luận 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *