(kontumtv.vn) – Trường Chính trị tỉnh Kon Tum phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

BE GIANG LOP BOI DUONG, CAP NHAT KIEN THUC CHO DOI NGU CAN BO LANH DAO, QUAN LY

Trong 06 ngày, 74 cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được truyền đạt và hướng dẫn 11 nội dung, gồm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra; đổi mới hệ thống chính trị và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nước ta hiện nay; văn hóa chính trị trong lãnh đạo quản lý; cải cách hành chính công hiện nay; xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; quan điểm, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay; công tác xây dựng Đảng hiện nay; tháo gỡ những điểm nghẽn trong mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tình hình kinh tế – xã hội và những định hướng, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tại Lễ bế giảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III đã cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 74 học viên. Thông qua lớp học, các cán bộ, quản lý được trang bị kiến thức và một số kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý để giải quyết tốt các tình huống, các vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác. Đồng thời, qua đó cũng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng ý thức trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *