Tại trường Chính trị tỉnh Kon Tum, Học viện Chính trị – Hành chính khu vực 3 vừa tổ chức bế giảng lớp Cao cấp lý luận Chính trị- Hành chính khóa 8  hệ tại chức tại địa bàn tỉnh.

bg

Các học viên nhân bằng tốt nghiệp.

Lớp Cao cấp lý luận Chính trị – Hành chính khóa 8 (niên kỳ 2011-2013) hệ tại chức do Học viện Chính trị  Hành chính  khu vực 3  phối hợp mở tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum có 118 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành, các huyện thành phố, các đơn vị Trung ương đứng chân tại địa bàn tỉnh. Tuy phải vừa học vừa làm, song hầu hết học viên đều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để hoàn thành yêu cầu  học tập,  gồm 20 học phần, trên 2300 bài thi với các kiến thức chủ yếu về Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kiến thức quốc phòng – an ninh, thực tiễn xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn công tác…

Cuối khóa, ngoài 5 học viên được chọn làm luận văn, tất cả các học viên khác đều đủ tiêu chuẩn thi tốt nghiệp. Kết quả tốt nghiệp, có 3,4% học viên xếp loại giỏi,  hơn 85 % khá, 11% trung bình. Trong số 5 học viên làm luận văn, có 4 học viên đạt loại xuất sắc, 1 học viên giỏi ./.

 

Nghĩa Hà- Ngọc Chí

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *