(kontumtv.vn) – Chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Bí thứ Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đã dành nhiều thời gian cho các báo cáo tham luận với các vấn đề quan trọng như giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ đến; giải pháp phát triển vùng kinh tế động lực của huyện Ngọc Hồi; giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng toàn diện gắn với sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trong thời gian đến; giải pháp quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả tại địa bàn huyện Đăk Tô…

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV

Sau phần báo cáo tham luận, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đại biểu Võ Ngọc Trung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Hầu các ý kiến cơ bản thống nhất với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Báo cáo tổng hợp của Tỉnh ủy. Đồng thời có 3 lượt ý kiến tham gia góp ý cho Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương  Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020.

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại hội tham gia vào các văn kiện trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Đoàn Chủ tịch  cho biết, trong 2 ngày làm việc vừa qua, bên cạnh tập trung thảo luận, góp ý cho các văn kiện Trung ương, Đại hội đã tập trung thảo luận, góp ý đối với các Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Có 119 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung Văn kiện trình Đại hội. Hầu hết các ý kiến cho rằng, Văn kiện đã được chuẩn bị công phu, dân chủ và tính tổng kết toàn diện. Báo cáo chính trị đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, có một số ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan. Do vậy, báo cáo giải trình, Đoàn Chủ tịch  đã phân tích rõ hơn về các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới như chỉ tiêu về tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; xác định cây trồng, vật nuôi chủ lực trong nhiệm kỳ mới…  Riêng  ý kiến đề nghị nên nâng chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 so với chỉ tiêu được đề ra trong văn kiện được Đoàn Chủ tịch phân tích rõ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 13,9%/năm. Tuy nhiên, theo phương pháp tính toán mới do Trung ương quy định thì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 2010-2015 ước đạt 8,1%/năm. Trong khi đó, dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực trong 5 năm tới sẽ phục hồi đà tăng trưởng, nhưng tốc độ còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước, kinh tế từng bước thoát khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại đà tăng trưởng, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong tỉnh, một số dự án đầu tư quy mô lớn gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; giá nông sản và một số loại cây chủ lực trên địa bàn tỉnh xuống thấp. Như vậy, việc đặt ra chỉ tiêu mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt trên 9% và tỷ trọng ngành nông -lâm – thủy sản chiếm 26-27%, công nghiệp – xây dựng chiếm 31-32%, dịch vụ chiếm 35-36% và thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7-8% trong cơ cấu kinh tế là phù hợp và đã thể hiện sự phấn đấu của tỉnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy chân thành cảm ơn Đại hội với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ đã bầu ra Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh khóa mới. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

  100% đại biểu dự Đại hội đã thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020. Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng  khẳng định, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được Đại hội thông qua là công trình tập thể, được kết tinh bằng ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển bền vững”. Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu: “Thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân của tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững. Nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV rất nặng nề nhưng cũng rất vinh dự, vẻ vang. Với những thành quả quan trọng và những bài học, kinh nghiệm quý báu của nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh cả nước đang ra sức phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta tin tưởng sâu sắc 5 năm tới đây sẽ là thời kỳ phát triển toàn diện và mạnh mẽ của tỉnh nhà. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành quả to lớn đã đạt được; đoàn kết một lòng, tích cực cống hiến sức lực, tài năng và trí tuệ, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Qua 03 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương và với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Tỉnh Kon Tum đã hoàn thành chương trình đề ra, kết thúc thành công tốt đẹp.

                                                                           Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *