(kontumtv.vn) – Sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, chiều 15/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ huyện  Ngọc Hồi
Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi

Các đại biểu đã tập trung thảo luận những giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, phương hướng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất hàng hóa nông sản; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng ở cơ sở; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành quả phổ cập giáo dục các bậc học, xây dựng xã hội học tập; thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh…

Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và thông qua Nghị quyết khẳng định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền; củng cố và phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng huyện Ngọc Hồi ổn định và phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 5.200 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn đạt trên 190 tỷ đồng; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác đạt trên 50 triệu đồng; độ che phủ rừng đạt trên 47%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 45%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 50%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm; đến năm 2020, có ít nhất 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI gồm 43 ủy viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI đã bầu 13 Ủy viên Ban Thường vụ và bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 6 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Hà,  Bí thư Huyện ủy khóa V được bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                                      CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *