(kontumtv.vn) – Sau hai ngày tổ chức, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum
Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum

Với chủ đề đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ Khối đạt trong sạch vững mạnh, tại Đại hội gần 190 đại biểu đã tập trung thảo luận, phát huy trí tuệ để đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua; xây dựng chỉ tiêu và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng Đảng trong thời gian đến. Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2015-2020 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; góp phần vào công cuộc đổi mới của tỉnh. Đại hội thống nhất đề ra một số mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020 đạt doanh thu tăng bình quân hàng năm từ 4% trở lên; lợi nhuận bình quân hàng năm trong khối và thu nhập người lao động hàng năm đều tăng. 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Phấn đấu hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh,  hạn chế  tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 300 đảng viên mới trở lên.

Đại hội bầu 27 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 9 ủy viên Ban Thường vụ và bầu 19 đại biểu chính thức vào đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sắp đến. Ông Đinh Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh  nhiệm kỳ 2010-2015 được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *