(kontumtv.vn) – Sau một ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khoá XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đã có 22 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung trình tại Hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XIV. Đa số ý kiến của các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Hội nghị, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan.

Hội nghj Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Dự thảo lần cuối Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh trình Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị khá công phu, nghiêm túc, trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Hội nghị để khẩn trương hoàn chỉnh các văn kiện, in ấn, phát hành phục vụ Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Trên tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm, Hội nghị đã đóng góp các ý kiến vào nội dung của dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV,  dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện NQTW 4 khóa XI  về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xem xét, quyết định.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị: Thời gian từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV không còn nhiều, nên yêu cầu nhiệm vụ công việc càng khẩn trương, cấp bách hơn bao giờ hết; cùng với việc khẩn trương hoàn chỉnh các văn kiện để trình Đại hội, phải dành nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh:   ”Các cấp, ngành, nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên gương mẫu, đề cao hơn nữa trách nhiệm của mình đối với trách nhiệm, công việc được giao; nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong từng bước, từng khâu công việc trong thời gian trước, trong và sau Đại hội, góp phần đưa Đại hội Đảng bộ XV của tỉnh thành công tốt đẹp, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu, quy định của Bộ Chính trị. Đồng thời ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cả năm 2015 của địa phương, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, cũng như các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, tụ tập đông người, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng”.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với Đề án đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lấy ý kiến nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiện toàn Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; thông qua việc xử lý kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông trong việc vi phạm Kết luận số 1663, ban hành ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *