(kontumtv.vn) – Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 14/7, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh KonTum khóa XIV đã bế mạc, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Bế mạc Hội nghị lần thứ
Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa XIV

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2014 và Nghị quyết 02 ngày 20/4/2007 của Tỉnh ủy khóa XIII Về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007- 2010, có tính đến năm 2020, cũng như làm rõ một số nội dung trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Hà Ban nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Đại hội Đảng bộ các cấp không còn nhiều, trong khi đó, khối lượng công việc phải triển khai thực hiện rất nhiều, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành của tỉnh: “Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2015- 2020, nhất là công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, căn cứ vào các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đến năm 2015 để xác định cụ thể những chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành mình, địa phương mình và có biện pháp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra”.

Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, các sở, ngành của tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra để làm cơ sở cho việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh; các tiểu ban giúp việc cho Đại hội khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đúng tiến độ và có chất lượng.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã xem xét và thống nhất không tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 1/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV Về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2011- 2015, đồng thời bầu bổ sung ông Phạm Đức Hạnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2010- 2015.

Quang Mẫn – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *