(kontumtv.vn) – Sau hai ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, Khóa XIV đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Hội Nghị đã đề ra mục tiêu và giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh tỉnh Kon Tum năm 2014.

bmhn

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.

Tại hội nghị có gần 40 lượt ý kiến của các đại biểu tham gia góp ý vào các Dự thảo Báo cáo về tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2013 của Tỉnh ủy, Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật Đảng bộ năm 2014 và Báo cáo tài chính của Đảng bộ tỉnh.

Trên cơ sở thảo luận tại kì họp và ý kiến giải trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy làm rõ về những nội dung do các đại biểu đề xuất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2014 như sau: Tập trung lãnh đạo phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững với cơ cấu kinh tế hợp lý. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khai thác, phát huy tiềm năng về đất đai, rừng, khí hậu để phát triển nhanh và bền vững; ưu tiên đầu tư phát triển nhanh ba vùng kinh tế động lực; khẩn trương triển khai Đề án thành lập huyện mới ở khu vực Nam Sa Thầy. Triển khai thực hiện tốt các chương trình của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển diện tích cao su theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; chú trọng phát triển mạnh cây Sâm Ngọc Linh, rau hoa xứ lạnh, nuôi cá tầm, cá hồi; thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tìm đầu ra cho sản phẩm và mở rộng thị trường; ưu tiên cân đối ngân sách để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung lãnh đạo, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường…

Hội nghị thống nhất đẩy mạnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh và giữ gìn trật tự xã hội trong tình hình mới; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản, khoáng sản trái phép; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại với các tỉnh khu vực biên giới Lào và Cam Pu Chia.

   Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng thời, lãnh đạo việc xây dựng Đề án chia tách huyện Sa Thầy thành 2 huyện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hà Ban đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và phát huy trí tuệ của các đại biểu trong việc tham gia góp ý xây dựng chỉ tiêu nhiệm vụ 2014 và những giải pháp để Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; tiếp tục củng cố mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần trách nhiệm, y đức của đội ngũ y bác sỹ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến vấn đề tuyển dụng, thuyên chuyển giáo viên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Thành công của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XIV là cơ sở để Tỉnh ủy Kon Tum triển khai có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Kon Tum năm 2014; là cơ sở để  thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.

                                                            Văn Hiển – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *