(kontumtv.vn) – Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều ngày 03/10, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã bế mạc, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, làm rõ những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2014; bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015; thảo luận cho ý kiến bước đầu để thống nhất về tư tưởng chỉ đạo, định hướng đối với chủ đề, phương châm và Đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.  Hội nghị thống nhất thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Trung ương 9 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thống nhất một số chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2015. Đó là, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 13%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng khoảng 12% so với năm 2014, giảm khoảng 4-5% tỷ lệ hộ nghèo so với cuối năm 2014; phấn đấu nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường tốt hơn năm 2014.

Hội nghị
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Trên cơ sở thảo luận  và ý kiến tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm rõ những nội dung của các đại biểu đề xuất, phát biểu tại Hội nghị, ông Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế – xã hội,  đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2014. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2011- 2015, thực hiện kế hoạch năm 2015 có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh đã đề ra. Để tạo  sự đồng thuận, quyết tâm cao trong  chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác  năm 2015, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: “Trong những tháng còn lại của năm 2014 và trong năm 2015, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra quyết tâm phấn đấu đạt ở mức cao nhất có thể. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ những khó khăn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”.

Ông Hà Ban đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, chính quyền và các ngành của tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện NQTW8, NQTW9 ở cấp mình, ngành mình đảm bảo đạt kết quả cao nhất, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hội nghị lần này cũng đã xem xét và cho ý kiến về việc xin thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đối với ông Quách Cao Yềm, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và giới thiệu nhân sự đề nghị Trung ương chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2010- 2015.

                                                                          Quang Mẫn – ĐứcThắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *