(kontumtv.vn) – Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 21/4, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV đã bế mạc, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, bổ sung các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 03 ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy khóa XIV về Xây dựng và phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh; thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; cho ý kiến về Đề án Điều chỉnh địa giới hành chính Huyện Sa Thầy để thành lập huyện mới tại khu vực Nam Sa Thầy và một số nội dung quan trọng khác.

Be mac

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum Khóa XIV

Trên cơ sở thảo luận tại Hội nghị và ý kiến giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm rõ những nội dung của các đại biểu đề xuất và những nội dung còn có ý kiến khác nhau, phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả đã đạt được qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về Xây dựng và phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, đồng thời nêu ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Hà Ban nhấn mạnh: “Trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp và phấn đấu để thực hiện hoàn thành các mục tiêu xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực đến năm 2015 mà Nghị quyết đã đề ra. Gắn với thực hiện tốt các Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa 13 về Xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007- 2010, có tính đến năm 2020 và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 14 về Phát triển lâm nghiệp bền vững. Thứ hai là tiếp tục triển khai thực hiện và quản lý tốt các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; định kỳ rà soát, đánh giá bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; hoàn thiện quy hoạch phát triển nông nghiệp ở những vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với nhà máy chế biến. Ba là thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển các cây con thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn như cao su, cà phê xứ lạnh; tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra được những sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao; đẩy mạnh công tác khuyến nông – khuyến lâm, chú trọng công tác khảo nghiệm, thực nghiệm để chọn giống có năng suất, chất lượng cao gắn với quy trình sản xuất tiên tiến, áp dụng công nghệ cao. Bốn là tổ chức tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến khích về phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản hàng hóa và xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên phạm vi, quy mô cấp tỉnh”.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư đã chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng và ban hành mức hỗ trợ cụ thể đối với các loại chính sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; tích cực làm việc với các bộ, ngành Trung ương để thực hiện có kết quả các Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum, nhất là việc đầu tư kết cấu hạ tầng và việc tháo gỡ những khó khăn để đầu tư hoàn thành Dự án đưa Nhà máy chế biến giấy và bột giấy Tân Mai đi vào hoạt động. Tiếp tục rà soát đầu tư mạng lưới thương mại dịch vụ trên địa bàn; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, tìm kiếm và mở rộng thị trường, xây dựng kế hoạch hợp tác xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Đồng chí Hà Ban đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc ngay sau Hội nghị này, khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy và những nội dung kết luận tại Hội nghị này, tạo bước đột phá trong phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

                                                                         Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *