(kontumtv.vn) – Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Kon Tum khóa X, HĐND tỉnh đã  xem xét và thống nhất thông qua Nghị quyết đối với bà Lê Thị Kim Đơn – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011- 2016. Tiếp đó, UBND tỉnh đã báo cáo tiếp thu, giải trình  những ý kiến còn khác nhau qua thảo luận của các tổ đại biểu HĐND tỉnh về các tờ trình, đề án, báo cáo trình kỳ họp này. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua 6 tờ trình quan trọng .

Trong phiên bế mạc, 100% đại biểu thống nhất thông qua 6 nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2015; ban hành phí chợ trên địa bàn Tỉnh Kon Tum; thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum; ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “ Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020” tỉnh Kon Tum; kế hoạch  biên chế công chức năm 2016; thông qua Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015. Đây là những nghị quyết quan trọng, sẽ có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong 6 tháng còn lại của năm 2015 và những năm tiếp theo.

Bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Kon Tum khoá X
Bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Kon Tum khoá X

Nghị quyết về tình hình thực hiện  kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2015, HĐND tỉnh tán thành với đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng  biểu dương các đại biểu đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Trong đó, có nhiều ý kiến đối với các vấn đề trọng tậm như: Tiến độ xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới còn chậm; một số tuyến đường giao thông bị hư hỏng nhưng chậm sửa chữa; vấn đề giải quyết đầu ra cho mặt hàng nông sản của người dân còn khó khăn . . .

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện  các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh mà Nghị Quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh  và HĐND tỉnh khóa X xác định. Do vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện những vấn đề đại biểu đã nêu qua thảo luận tổ và những nội dung đã được đại biểu thống nhất, biểu quyết thông qua tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác điều hòa, phối hợp; xác định rõ quy trình công tác, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thẩm tra các đề án, báo cáo, tờ trình trình tại các kỳ họp; công tác khảo sát, giám sát để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Như vậy, qua một ngày rưỡi làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Kon Tum khoá X đã thành công tốt đẹp. Kết quả kỳ họp là cơ sở để tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện  thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng đã đề ra trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

                                                             Thanh Tùng – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *